Bảng giá dịch vụ làm Tóc tháng 01 năm 2018 Bảng giá dịch vụ làm Tóc tháng 01 năm 2018

Bảng giá dịch vụ làm Tóc tháng 01 năm 2018

Bảng giá dịch vụ làm Tóc tháng 01 năm 2018

Bảng giá dịch vụ làm Tóc tháng 01 năm 2018

 • Gội thường: 40k  — Gội cao cấp: 80k – 60k — Gội Đặc Biệt: 100k – 60k
 • Gội + Cắt + tóc nam người lớn: 100k – 70k
 • Gội + Cắt + tóc bé nam: 30k – 50k
 • Gội + Cắt + tóc nữ người lớn: 120k
 • Gội + Cắt + Sấy tóc bé nữ: 60k

DỊCH VỤ HOÁ CHẤT CAO CẤP HÀN QUỐC.

 • Gội + Cắt + UỐN NÓNG hoặc ÉP CỤP: 650K – 410K ( TÓC NGẮN )
 • Gội + Cắt + UỐN NÓNG hoặc ÉP CỤP:  800K –  650K  ( TÓC DÀI )
 • Gội + Cắt + NHUỘM MÀU: 700K – 530K (TÓC NGẮN )
 •  Gội + Cắt + NHUỘM MÀU: 800K – 580K  ( TÓC DÀI )
 • Gội + Cắt +  Uốn Sóng Gợn + Nhuộm Màu cao cấp : ( KH  liên hệ trực tiếp salon )

DỊCH VỤ HOÁ CHẤT ĐẶC BIỆT – LOREAL – PHÁP , SCHWARZKOPF – ĐỨC.

 • Gội + Cắt + UỐN NÓNG hoặc ÉP CỤP: 750K – 580K ( TÓC NGẮN )
 • Gội + Cắt + UỐN NÓNG hoặc ÉP CỤP: – 800K – 680K  ( TÓC DÀI )
 • Gội + Cắt +NHUỘM MÀU: 900K – 800K (TÓC NGẮN )
 • Gội + Cắt +NHUỘM MÀU:  1200K – 1050K  ( TÓC DÀI )
 • Gội + Cắt +  Uốn Sóng Gợn + Nhuộm Màu đặc biệt: ( KH  liên hệ trực tiếp salon )

DỊCH VỤ HOÁ CHẤT BỔ SUNG. 

 • Phục hồi cao cấp trước khi làm: 150k – 300K / 01 đầu
 • Phục hồi olaplex trước khi làm: 250k – 800K / 01 đầu
 • Ép chân: 250k ( Tóc ngắn ) – 300 ( Tóc Dài )
 • Dập chân: 350k
 • Ép vỏ: 100k

DỊCH VỤ CHĂM SÓC TÓC CHUYÊN NGHIỆP – Gold well – Đức, macadamia- Mỹ, Loreal’ – Pháp …!

 • Cấp thẻ: Gội + massa + hấp tóc 05 lần: ….k ( KH  liên hệ trực tiếp salon )
 • Cấp thẻ Gội + massa + hấp tóc 10 lần;….k ( KH  liên hệ trực tiếp salon )
 • Cấp thẻ Gội + massa +  Phục hồi tóc 05 lần:…k ( KH  liên hệ trực tiếp salon )
 • Cấp thẻ Gội + massa +  phục hồi tóc 10 lần:….k. ( KH  liên hệ trực tiếp salon )

Share this post


,
Tư vấn kỹ thuật: 0936 670 998