Giáo trình: Giao tiếp và tư vấn phục vụ khách hàng tại salon. Giáo trình: Giao tiếp và tư vấn phục vụ khách hàng tại salon.

Giáo trình: Giao tiếp và tư vấn phục vụ khách hàng tại salon.

,
Tư vấn kỹ thuật: 0936 670 998