Giáo trình: Tìm hiểu về các dụng cụ làm tóc và luyện tập kỹ thuật cắt tóc căn bản. Giáo trình: Tìm hiểu về các dụng cụ làm tóc và luyện tập kỹ thuật cắt tóc căn bản.

Giáo trình: Tìm hiểu về các dụng cụ làm tóc và luyện tập kỹ thuật cắt tóc căn bản.

,
Tư vấn kỹ thuật: 0936 670 998