Giáo trình: Kỹ thuật kéo mảng tóc tiêu chuẩn, Học cắt 12 kiểu tóc kinh điển Toni&Guy.

  DANH MỤC CÁC KHÓA HỌC CỦA TRUNG TÂM Giáo trình: Giao tiếp và tư vấn phục vụ khách hàng tại salon. Giáo trình: Tìm hiểu về các dụng cụ làm tóc và luyện tập kỹ thuật cắt tóc căn bản. Giáo trình: Kỹ thuật cắt kiểu tóc nam cơ bản, kỹ thuật...

Read more...

Giáo trình: Kỹ thuật cắt kiểu tóc nam cơ bản, kỹ thuật gội, tạo kiểu tóc nam, nữ.

DANH MỤC CÁC KHÓA HỌC CỦA TRUNG TÂM Giáo trình: Giao tiếp và tư vấn phục vụ khách hàng tại salon. Giáo trình: Tìm hiểu về các dụng cụ làm tóc và luyện tập kỹ thuật cắt tóc căn bản. Giáo trình: Kỹ thuật cắt kiểu tóc nam cơ bản, kỹ thuật...

Read more...

Giáo trình: Tìm hiểu về các dụng cụ làm tóc và luyện tập kỹ thuật cắt tóc căn bản.

DANH MỤC CÁC KHÓA HỌC CỦA TRUNG TÂM Giáo trình: Giao tiếp và tư vấn phục vụ khách hàng tại salon. Giáo trình: Tìm hiểu về các dụng cụ làm tóc và luyện tập kỹ thuật cắt tóc căn bản. Giáo trình: Kỹ thuật cắt kiểu tóc nam cơ bản, kỹ thuật...

Read more...