NGUYỄN QUANG TRUNG - ( 10 năm kinh nghiệm )

Chức vụ:

 + Giám đốc: Tóc Đẹp Quang Trung

 + Chuyên gia thiết kế tóc

 + Giáo viên dạy làm tóc tổng hợp.

NGUYỄN THỊ YẾN

Chức vụ: 

+ Kế toán tổng hợp

+ Quản lý phòng dạy nghề.

NGUYỄN QUANG THÀNH – ( 08 năm kinh nghiệm chuyên môn )

Chức vụ:

 + Giám sát kỹ thuật

+ Giảng viên dạy: Uốn, Ép, Nhuộm.

+ Thợ thiết kế tóc.

NGUYỄN VĂN HOÀNG – ( 07 năm kinh nghiệm chuyên môn

Chức vụ:

+ Giảng viên dạy cắt tóc Nam- Nữ

+ Thợ thiết kế tóc.

NGUYỄN THỊ NGÂN – ( 04 năm kinh nghiệm chuyên môn )

Chức vụ:

 + Trợ lý cao cấp

+ Tổ trưởng phòng dưỡng sinh.

+ Giao viên dạy Gội dưỡng sinh.

NGUYỄN VĂN LỢI – ( 02 năm kinh nghiệm chuyên môn )

Chức vụ:

 + Trợ lý cấp 1

+ Chuyên viên tóc nam

NGUYỄN THỊ HÀ – ( 02 năm kinh nghiệm )

Chức vụ:

+ Trợ lý cấp 1

+ Thợ chăm sóc tóc

NGUYỄN THỊ NGUYÊT – ( 02 năm kinh nghiệm )

Chức vụ:

+ Trợ lý cấp 1

+ Thợ chăm sóc tóc

NGUYỄN VĂN BẮC – ( 01 năm kinh nghiệm )

Chức vụ:

 + Trợ lý cấp 2

+ Chuyên viên tóc nam