Giảng Viên

Đội ngũ giảng viên

1: Nguyễn Quang Trung    Chức vụ: Hiệu trưởng Kinh nghiệm chuyên môn: 08 năm Tốt nghiệp quản trị kinh doanh tổng hợp. Tốt nghiệp vidal Sassoon Thượng Hải Trung Quốc Tiên tu học viện Toni&guy shingapore   Thầy giáo: Nguyễn Minh Tiến   Kinh nghiệm chuyên môn: 05 năm Chức vụ: Giám đốc kỹ thuật trung tâm /...

Read more...