Khoá học cắt tóc cơ bản

Khoá học cắt tóc cơ bản

Bạn đam cắt tóc chuyên nghiệp?

–  Giáo trình cắt tóc cơ bản là bước đệm quan trọng để đi đến thiết kế tóc chuyên nghiệp. Giáo trình này giúp bạn luyện tập từ cách cầm kéo, kỹ thuật kéo mảng tóc, kỹ thuật cắt các kiểu tóc cơ bản thịnh hành trong salon theo tiêu chuẩn Toni&guy giúp bạn mở rông tài năng trong thiết kế tóc chuyên nghiệp.

– Nội dung đào tạo:

+ Thời gian 01 tháng

+ Tổng số tiết học:  133 (Lý thuyết 38 tiết. Thực hành 95 tiết)

+ Tốt nghiệp cấp chứng nhận cơ bản của trung tâm.

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *