Khoá học cắt tóc sassoon ABC

Khoá học cắt tóc sassoon ABC

lượng và loại trừ trọng lượng. Kỹ thuật này nâng cao tầm hiểu biết của thợ thiết kế tóc giúp ứng dụng thức tế tốt kiểu tóc ngắn kinh điển. Ngày này việc cắt tóc tạo hiệu quả tự nhiên đã không còn xa lạ đối với khách hàng trong salon vì vậy lắm bắt được tầm trong và thị hiếu của khách hàng là điều tuyệt với giúp bạn tăng thêm lợi nhuận trong salon.

– Nội dung đào tạo:

+ Thời gian: 05 ngày

+ Lý thuyết 01 ngày.

Thực hành 04 ngày

+ Tốt nghiệp cấp chứng chỉ nâng cao sassoon ABC

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *